Șef serviciu Administrația Cimitirelor – Bălăngea Daniel Adrian