Șef serviciu Administrația Cimitirelor – Bălăngea Daniel Adrian

Declaratie de avere si de interese 2017 Bălăngea Daniel Adrian